Cooler By Design ®

Chart 主要聚焦深冷设备设计。在这个核心领域,我们是全球领先的高精密设备制造商,专注于为能源和工业气体市场的多种应用提供服务。我们的产品组合独树一帜,应用范围覆盖液化气供应链的各个阶段和专业市场,包括食品与饮料、氢气加注和航空航天系统。我们的产品用途广泛,为现实应用提供了许多便利,无论是近在当地城市的自来水或咖啡店的氮气咖啡,还是远在月球上的空气冷却热交换器,都能看见这些产品的身影。

Chart 无处不在。参观 Chart,了解我们的产品在如何为人们的日常生活提供便利。您可能永远不会使用我们制造的产品,但是您日常使用的产品离不开我们的技术支持。

游览 Chart 城市

Jsme parta z Chart Feroxu v Děčíně.

Ještě si o nás neslyšel?
  • 80 let působíme v Děčíně
  • Navrhujeme a dodáváme systémy pro skladování a distribuci zkapalněných technických plynů
  • Jsme jedním z předních evropských výrobců čerpacích stanic na zkapalněný zemní plyn (LNG)
  • Jsme inovativní firma Ústeckého kraje
  • Patříme do celosvětové skupiny Chart Industries
  • Je nás téměř 700

Chart 职业生涯

除了按需学习模块,我们还实施了人才计划,用于支持您在职业生涯各个阶段的成长。

实习和带薪实习计划

实习和带薪实习计划为学生提供实践学习机会,培养学生参与关键业务项目的能力。轮岗工程计划为新手工程师提供机会接触各个业务单位不同等级的工程,积累全面的产品知识和学科专业知识。

新兴领导者

新兴领导者计划让整个企业潜力很大的员工深度参与高强度项目。项目由高管层团队直接发起,加快员工学习速度。

Chart 研究员计划

Chart 研究员计划用于表彰获得世界级、行业级和学科专业层级认可的工程师、科学家和技术人员。这项计划能推进 Chart 内部的技术专业知识积累,应对未来挑战。

查找适合您的团队

加入我们的团队!请在下面选择您的职业路径。

企业与品牌

Chart 的生活

奖励和表彰

Chart 吸引了行业的目光。从我们在多元化和包容性方面的努力,到世界级领导力、精心设计和安全生产的优质产品,再到我们对环境的保护,我们的工作卓有成效。查看我们最近荣获的一些奖励和表彰。

2020 女董事联盟

Chart Industries 获得了 2020 女董事联盟的认可,我们无比自豪。

2020 全球液化天然气峰会年度领袖 (LNG Executive)

我们的首席执行官 Jill Evanko 荣获 2020 年 CWC 全球液化天然气峰会年度领袖 (LNG Executive) 奖项!

造雨人奖 (Rainmaker Award)

我们的首席执行官 Jill Evanko 荣获标普全球普氏公司 (S&P Global Platts)“造雨人奖”(Rainmaker Award)

我们登上了榜单!

Chart Industries 被《财富》杂志 2020 评为发展速度最快的 100 家公司之一。

环境

Chart 致力于开展环境管理和可持续商业实践。在我们的日常运营中,Chart 致力于提升员工对环境影响的认识,并为预防污染以及在我们的产品、服务和活动中使用可持续资源提供支持。

 

访问 Chart 城市

想要详细了解我们生产的产品和开发的解决方案?了解我们的产品如何影响日常生活,包括您每天的方方面面。